ประกาศ

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารจานด่วน (Fast Food) บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ดาวน์โหลดระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่นี่