• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

  ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและภาคบัณฑิต) เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  • วิธีการสมัคร ยื่นเอกสารใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าประกันเรียน 1,000 บาท ได้ที่
   1.ศูนย์รังสิต ฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (ชั้น 2) คุณอัมพรหรือคุณรฐา โทรศัพท์ 02-696-5404
   2.ศูนย์ท่าพระจันทร์ งานวิจัยและระดมทุน คณะนิติศาสตร์ (ชั้น 1) คุณศุภลักษณ์ โทรศัพท์ 02-613-2109

  ดาวโหลดรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

  รายละเอียดโครงการ

  ใบสมัครโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส

  ตารางเรียนกลุ่มที่ 1 ศูนย์รังสิต

  ตารางเรียนกลุ่มที่ 2 ท่าพระจันทร์