• เข้าสู่ระบบ

    ภาพบรรยากาศ ละครเวทีเรื่อง  FREAK OUT ซึ่งกำกับและแสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต เข้าชมและแสดงความยินดีกับผู้กำกับและนักแสดง ละครเวทีหมายเลข 10 เรื่อง  FREAK OUT ซึ่งกำกับและแสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้มีการจัดแสดง 5 รอบ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์