ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Freshy Night นักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม LAW TU FRESHY NIGHT 2019 “FREEDOM ON THE RUNWAY” ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา 16.0-22.30 น. ณ ห้อง 231 อาคารบรรยายรวม 4 (บร.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และอาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดดาวเดือนและการแสดงจากโต๊ะต่าง ๆ ร่วมกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์