ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดรายละเอียด