• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 2561

    ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษาที่ 2561

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561