• เข้าสู่ระบบ

    บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลาในการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ

    ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กรณีทั่วไป) ที่ยังไม่มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ (เนื่องจากหมดเขตการสมัครสอบ TU-Get รอบเดือน เมษายน แล้ว) สามารถสมัครสอบ TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS ได้ โดยไม่มีกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษาได้ขยายระยะเวลาในการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

    **ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครทางออนไลน์ เเละ/หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/admission-course