ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายชื่อ

Hits: 513