ข่าวสารและกิจกรรม

เจรจาความคืบหน้าโครงการการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะทำงานจาก Asia Centre, Thailand ประกอบด้วย1) Dr. James Gomez, Regional Director 2) Patcharee Rattanarong, Centre Manager 3) Yawee Butrkrawee, Program coordinator ได้เข้าพบ อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน, ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเจรจาความคืบหน้าโครงการการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์