• เข้าสู่ระบบ

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Hong Kong Red Cross International Humanitarian Law Moot 2018 ที่ฮ่องกง

   

  Hong Kong Red Cross International Humanitarian Law Moot เป็นการแข่งขันว่าความจำลองระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดย Hong Kong Red Cross, International Committee of the Red Cross และมหาวิทยาลัยในฮ่องกง เป็นการแข่งขันระหว่างคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยในปีนี้ คณะนิติศาสตร์กว่า 60 แห่งได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค และ 24 ทีมได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ
   
  สำหรับประเทศไทยนั้น ทีมว่าความจำลองจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งจัดที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2561 โดยปีนี้เป็นปีที่สี่ซึ่งนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว
  นักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
  - นางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ (Nitchakarn Pongcharoen) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร LL.B.
  - นายวนวัฒน์ เวชกิจ (Wanawat Wechakit) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
  - นายกานต์ สิทธิเกรียงไกร (Karn Sittikriengkrai) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
   
  โดยทีมจากคณะนิติศาสตร์ได้แข่งขันกับทีมจากประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน โดยผลการแข่งขันคือชนะหนึ่งและแพ้หนึ่ง โดยจากกฎการแข่งขัน เฉพาะทีมซึ่งชนะทั้งสองครั้งเท่านั้นจึงจะได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้าย (quarter final round)
   
  อาจารย์ที่ปรึกษาทีมว่าความจำลองดังกล่าวได้แก่ อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ