ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างวิธีเขียนข้อสอบส่งแบบออนไลน์ สำหรับการสอบปลายภาค 2/2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่างวิธีเขียนข้อสอบส่งแบบออนไลน์ สำหรับการสอบปลายภาค คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนแรก : เข้าสู่ระบบ Google Classroom

ขั้นตอนที่สอง : ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบและข้อสอบ

 • นักศึกษาสามารถเลือกดูกระดาษคำตอบในคอมพิวเตอร์/มือถือ หรือปรินท์เป็นกระดาษออกมาก็ได้

ขั้นตอนที่สาม : เริ่มลงมือทำข้อสอบ

 • นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ (วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างสาธิต กรณีนักศึกษาเลือกวิธีเขียน)
 • สามารถเขียนบนกระดาษ หรือเขียนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPad
 • ข้อแนะนำ ขอให้เขียนด้วยลายมืออ่านง่าย เช่น เขียนอักษรตัวใหญ่ มีหัว

ขั้นตอนที่สี่ : สแกนกระดาษคำตอบ

 • นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีถ่ายภาพ หรือสแกนกระดาษคำตอบก็ได้ อย่างไรก็ตาม คณะฯ แนะนำให้นักศึกษาเลือกใช้วิธีสแกนกระดาษคำตอบ เนื่องจากการถ่ายภาพมักจะเกิดปัญหาความไม่คมชัดของภาพ ทำให้อ่านกระดาษคำตอบได้ยาก
 • กระดาษคำตอบที่สแกนเสร็จ ควรมีลักษณะที่เห็นชัดอ่านได้ง่าย
 • Application แนะนำสำหรับใช้สแกนกระดาษคำตอบ เช่น  Clear Scanner, Microfsoft Lens

ขั้นตอนที่ห้า : ส่งกระดาษคำตอบผ่านทาง Google Forms

 • อีเมลที่ใช้ส่ง ต้องเป็นอีเมล @dome.tu.ac.th
 • เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กด Submit พร้อม Capture หน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานในการส่ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • สำหรับการใช้โปรแกรมสแกนข้อสอบ นักศึกษาควรหาโปรแกรมที่ตัวเองฉนัดและฝึกใช้จนชำนาญ เพื่อให้รู้วิธีการใช้โปรแกรมที่จะใช้อย่างเพียงพอ เช่น รู้ว่าจะถ่ายลักษณะไหนให้ชัด รู้ว่าเมื่อถ่ายไปแล้วจะสร้างไฟล์ที่สามารถส่งได้อย่างไร ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะเก็บไว้ที่ใด จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้อย่างไร ฯลฯ
 • คุณภาพและความละเอียดของภาพจะส่งผลต่อความชัดเจนของคำตอบที่ส่ง นักศึกษาควรศึกษาให้ดีว่าโปรแกรมที่นักศึกษาจะใช้สามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้อย่างไรและควรจะต้องตั้งค่าอย่างไรในการสแกนข้อสอบจริง โดยนักศึกษาจะต้องพิจารณาด้วยว่าไฟล์ที่ส่งไม่ควรจะใหญ่เกินไป มิฉะนั้นจะทำให้การส่งล่าช้าหรือมีปัญหาได้ในการส่งได้หากความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ
 • เพื่อให้การส่งข้อสอบจริงทำได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาควรวางแผนด้วยว่า นักศึกษาจะส่งทั้งหมดกี่ไฟล์ ไฟล์ละกี่หน้า และส่งทั้งหมดกี่ครั้ง โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการส่งที่ทางคณะนิติศาสตร์เคยแจ้งไว้
 • ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การสแกนข้อสอบชัดเจน คือ การถ่ายในที่ที่มีแสงไฟที่เพียงพอและไม่มีเงาตกบนตัวข้อสอบ ทั้งนี้ การใช้แฟลชในการถ่ายข้อสอบจะช่วยให้การถ่ายข้อสอบชัดขึ้นได้ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงภาพของแต่ละโปรแกรมด้วย นักศึกษาจึงควรหาโปรแกรมและวิธีการที่ตนถนัดและฝึกฝนให้ชำนาญ

ดูวิดีโอประกอบได้ที่ (หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=K9KGD9bj5QI)

จัดทำวิดีโอโดย CD, Pinbaduu เรียบเรียงโดย KK