ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน IHL Role Play Competition 2020

นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายณธัช จงเจริญพานิช นายศุภากร วิลาศรัศมี นายวีริศ อติชาตพงษ์สุข นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน IHL Role Play Competition 2020

Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor