ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาไทย

University of Illinois College of Law สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยลดค่าเล่าเรียนให้ 90%

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

สอบถามข้อมูล และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อีเมล march.ukrit@gmail.com

Hits: 481