• ประชาสัมพันธ์ International LL.B. Open House 2016 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.00 -16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    open-house-2a โอกาสใหม่สำหรับผู้สนใจวิชานิติศาสตร์คืออะไร เรียนอย่างไร จบแล้วทำงานอะไร ค้นพบคำตอบนี้ได้ที่งาน LL.B open house 2016 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.00 -16.00 น. สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์