• เข้าสู่ระบบ

    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

    จำนวน 2 ทีม ทีมล่ะ 2 คน โดยเป็นทีม ภาษาไทยจำนวน 1 ทีม และทีมภาษาอังกฤษจำนวน 1 ทีม
    กำหนดจัดการแข่งขันการว่าความในศาลจำลองหรือแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
    และการค้าระหว่างประเทศกลาง

    ส่งใบสมัครให้กับงานฝ่ายการนักศึกษาได้ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อที่คณะฯ จะได้ทำการคัดเลือกต่อไป