• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2561 หัวข้อ “เงิน…ข้อมูล…และการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในธุรกรรม e-paymen”

    กองทุนศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2561 หัวข้อ "เงิน...ข้อมูล...และการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในธุรกรรม e-paymen" ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

    ลงทะเบียนออนไลน์