• งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2558
    “กฎหมายค้ำประกัน จำนอง ที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่”  เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

[nggallery id=2]