• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติรายการ Philip C. Jessup International Moot Court Competition ติดต่อกันเป็นปีที่สี่

  ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขัน Philip C. Jessup International Moot Court Competition ประจำปี 2017 รอบคัดเลือกภายในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จำลองกระบวนพิจารณาคดีในศายุติธรรมระหว่างประเทศ

  ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการเขียนคำฟ้อง และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรายการนี้ในระดับระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ ได้แก่ นางสาวสุขใจ ปานผาสุข (ชั้นปีที่4) นายวนวัฒน์ เวชกิจ (ชั้นปีที่3) นายกานต์ สิทธิเกรียงไกร (ชั้นปีที่1) นางสาวอคิราภ์ มนัสเกียรติกุล (ชั้นปีที่1) และนางสาวโฮตารุ โตกุนากะ (ชั้นปีที่1) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนด้านการแถลงการณ์ด้วยวาจาสูงที่สุดในการแข่งขันด้วย

  ทางคณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกรที่ให้คำแนะนำและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และชอร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในการแข่งขันระดับระหว่างประเทศต่อไป