ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2MfLt2v