• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2561)


  โครงการงานวิชาการรำลึก  TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2561) 

  แสดงมุทิตาจิตและกล่าวเปิดงานโดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์

  วิทยากร
  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
  ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานินช
  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  อ.พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์

  วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.
  ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code ด้านล่างหรือ ลงทะเบียนออนไลน์