• เข้าสู่ระบบ

  ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561