ประกาศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

***ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย***

กำหนดรับข้อสอบ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561
กำหนดส่งข้อสอบ วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น.

โดยนักศึกษาต้องส่งทั้งรูปเล่มรายงาน และไฟล์ word
สำหรับรูปเล่มจะมีรายละเอียดแจ้งในคำสั่งเกี่ยวกับ font ขนาดตัวอักษร จำนวนหน้า ฯลฯ
สำหรับไฟล์ word จะมีรายละเอียดแจ้งในคำสั่งว่าให้ตั้งชื่อไฟล์อย่างไร และส่งไฟล์ไปที่ใด

ทั้งนี้ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 จะมีประกาศแจ้งอีกครั้งเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการรับข้อสอบ

Hits: 32