• เข้าสู่ระบบ

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (ศูนย์รังสิต) กลุ่มอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (ศูนย์รังสิต)
  กลุ่มบรรยาย Sec 02 อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ชั้นปีที่สองขึ้นไป
  • ผู้สมัครควรเคยศึกษาวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (น. 101) กับอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง หรือประสงค์จะทบทวนเนื้อหาวิชาดังกล่าวตามแนวทางการสอนของอ.ดร.กรศุทธิ์

  ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.ดร.กรศุทธิ์ในการตรวจการบ้านสัมมนา
  • ให้คำแนะนำในการเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาในวิชาดังกล่าว

  สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ประกาศนียบัตร
  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกำหนด
  • ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

  ส่งใบสมัครได้ที่

  • กล่องรับสมัคร ชั้นสอง (หน้าห้องงานบริการการศึกษา) คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
  • หรือทางอีเมล  korrasut@hotmail.com ภายในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

  วันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมลอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง korrasut@hotmail.com