ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคเรียนที่ 2/2561

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคเรียนที่ 2/2561

(กลุ่ม 01 ผศ.ดร.กมลวรรณ, อ.ชวิน, กลุ่ม 04 ผศ.ดร.มุนินทร์, ศ.ดร.ศนันท์กรณ์, และกลุ่ม 05 อ.ดร.จุณวิทย์)

อาจารย์สัมมนา
กลุ่ม 01 อ. ชวิน อุ่นภัทร
กลุ่ม 04 และกลุ่ม 05 อ. นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/FmRS9CJ4iL8Zxycb2

หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ (หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2562)

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำเอกสารแสดงผลการเรียนตลอดทุกชั้นปีมาในวันสัมภาษณ์ด้วย โดยสามารถ Print จากหน้าผลการศึกษาในเว็บไซต์สำนักทะเบียนได้เลย ไม่จำเป็นต้องขอทรานสคริปต์ตัวจริง  

Hits: 92