ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขี้นไป
 • มีผลการเรียนทางด้านกฎหมายตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีวินัยในการทำงาน

ลักษณะการทำงาน

 • ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและให้คำแนะนำในการเรียน การเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานตามอัตราที่คณะฯกำหนด โดยคิดเป็นรายชั่วโมงต่อการทำงาน
 • ใบประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในทางวิชาการ

รายละเอียดอื่น ๆ

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2562
 • วันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ จะแจ้งภายหลัง
 • จำนวนที่รับสมัคร 16 คน
 • ส่งใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หรือตาม QR Code หรือที่  https://bit.ly/2LSkZVX
 • เอกสารประกอบการสมัคร 1. ผลการศึกษาพิมพ์จากเว็บ Reg 2. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

 

สแกน QR Code ได้ที่นี่