ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

โครงการผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา 
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2/2561 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลางผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร สัมมนาโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

 ✔️ คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่ชั้นปีที่สามขึ้นไป
  • ผู้สมัครควรเคยศึกษากับหรือประสงค์จะทบทวนเนื้อหาวิชาน. 230 ตามแนวทางการสอนของผศ.ดร.กรศุทธิ์

✔️ ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับผศ.ดร.กรศุทธิ์ในการตรวจการบ้านสัมมนา และให้คำแนะนำในการเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาในวิชาดังกล่าว

✔️ สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกำหนด ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ

➡️ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา เอกเทศสัญญา ลำปาง
➡️ ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง korrasut@hotmail.com
➡️ หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

➡️ สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 1 หรือเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
➡️ สถานที่ในการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Hits: 94