ประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย ชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

นักศึกษาที่ศึกษาวิชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เพื่อประกอบการศึกษาล่วงหน้าได้ที่ LA301_Rangsit_No.1 (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา จะมีแจกในการบรรยายครั้งที่ 9 วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562)

 

Hits: 163