ข่าวสารและกิจกรรม

Our Law Alumni Email No. 8 has been released!

Our Law Alumni Email No. 8 has been released!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับที่ 8 ถึงศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาสผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ส่งผลให้สภาพการทำงานของลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานเปลี่ยนไปอย่างมาก ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน

*หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link : http://bit.ly/2yhnuIA แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งใน Spam Mail (Junk Mail) และสามารถเพิ่ม lawalumni@tu.ac.th ใน Contact List ของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter จากเรา…