ข่าวสารและกิจกรรม

Our Law Alumni Email No. 9 has been released!

Our Law Alumni Email No. 9 has been released!
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับที่ 9 ถึงศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาสผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA

เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและบทบาทของคณะนิติศาสตตร์ในการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ
ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน
*หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link : http://bit.ly/2yhnuIA แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งใน Spam Mail (Junk Mail) และสามารถเพิ่ม lawalumni@tu.ac.th ใน Contact List ของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter จากเรา…