ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายเขมทัต ปิ่นชูทอง นายชญานนท์ แสงอ่วม และนายวีรภัทร พรหมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์รังสิต ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นั้น วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีอาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี