ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม LAW TU Back to School 2020


วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม LAW TU Back to School 2020 ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยระหว่าง 18.15-18.45 น. เป็นการจัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา” เพื่อเปิดให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้พูดคุยซักถามหรือสะท้อนปัญหาต่าง ๆ แก่คณบดีคณะนิติศาสตร์