ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ใบสมัคร “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่

ใบสมัครอบรม Legal Practice Workshop (word)

ใบสมัครอบรม Legal Practice Workshop (pdf)

One thought on “ใบสมัคร “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562

Comments are closed.