ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย FINAL