ข่าวสารและกิจกรรม

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 การอบรมพื้นฐาน (Core Module) สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน การอบรมพื้นฐาน (Core Module) วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 หัวข้อ : การนำเสนองานทางกฎหมาย

“โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
การอบรมพื้นฐาน (Core Module) สำหรับนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

การอบรมพื้นฐาน (Core Module)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
หัวข้อ : การนำเสนองานทางกฎหมาย
วิทยากร คุณปราการ สมบูรณ์ยิ่ง
เวลา 09.00-12.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meetings

Meeting link: https://lawtu.webex.com/lawtu/j.php?MTID=m7fdb93b1323e70919e63b8fe270423bf
Meeting number: 579 416 573
Password:  tulawcenter