ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19” ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. ทางระบบ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ผ่านหน้าเพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

วิทยากรได้แก่

คุณโมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ ที่ปรึกษากฎหมาย Fintech Startup

คุณพิทวัส พิชญ์ชานน รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ปะนาเระ

คุณสกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์ นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

คุณนันทวัฒน์ ทองช่วง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

คุณวีรพจน์ ตลอดสุข ทนายความอิสระ

ดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ของโครงการฯ

สำหรับสรุปสาระสำคัญของการเสวนาจะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป และสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ (ตอนที่ 1) https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/257514215311341/ และ (ตอนที่ 2) https://www.facebook.com/tulawcenter.org/videos/547744422584466/