ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop)

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) รายละเอียดดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญา” โดยอาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/legalwritingworkshop_criminallaw/)
  • วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแพ่ง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอาจารย์กิตติภพ วังคำ (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/legalwritingworkshop_civillaw/)
  • วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์” โดยอาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน
  • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบบรรยาย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอาจารย์กิตติภพ วังคำ

*สถานที่ ห้อง LT. 2 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ยกเว้นวันที่ 23 ก.พ. ห้อง น.322)

หมายเหตุ โครงการมีสาระสำคัญเหมือนการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (ภาคบัณฑิต) ในภาค 1/2562