ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแพ่ง”

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) รายละเอียดดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. (ย้ายเวลาจากเดิม 9.00-12.00 น. เป็น 13.00-16.00 น.)
หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแพ่ง”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอาจารย์กิตติภพ วังคำ
ห้องบรรยาย น.322 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ

  • โครงการมีสาระสำคัญเหมือนการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (ภาคบัณฑิต) ในภาค 1/2562
  • สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกในการเข้าฟังการบรรยายเนื่องจากมีการย้ายเวลา โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@tu.ac.th เพื่อส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และไฟล์เสียงประกอบการบรรยายให้