ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญา”

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) รายละเอียดดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญา”
โดยอาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
ห้องบรรยาย LT. 2 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ โครงการมีสาระสำคัญเหมือนการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (ภาคบัณฑิต) ในภาค 1/2562

One thought on “ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญา”

Comments are closed.