ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบบรรยาย”

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (Legal Writing Workshop) รายละเอียดดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม เวลา 9.00-12.00 น.
หัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายบรรยาย”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอาจารย์กิตติภพ วังคำ
บรรยายผ่านทาง Facebook Live ที่ https://www.facebook.com/groups/529364714383022/

หมายเหตุ

  • โครงการมีสาระสำคัญเหมือนการบรรยายวิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 (ภาคบัณฑิต) ในภาค 1/2562