ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการภูมิภาคโครงการประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Les Réformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive”

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการภูมิภาคโครงการประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Les Réformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive”
วันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม (ชั้น2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR_Code หรือ https://goo.gl/5EcZ9o

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ (ชั้น 1) โทรศัพท์ 0 2613 2109 (คุณศุภลักษณ์) หรือ 0 2613 2975 (คุณสุนิสา)
E-mail : tsuplalkt@gmail.com

Hits: 107