• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    ดาวน์โหลดรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์