ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และและการจดทะเบียนลักษณะวิชา และเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

ประกาศโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252