ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) และการจดทะเบียนลักษณะวิชา

 

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอขยายเวลาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2) และชำระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา

*การยื่นเอกสารสามารถยื่นในวันเวลาราชการเท่านั้น

 

ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252