ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรม LL.M. IN HOUSE ROAD SHOW @RANGSIT

ภาพกิจกรรม LL.M. IN HOUSE ROAD SHOW @RANGSIT เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 402 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เก่า
ทั้งนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
1. รต.ธนา ภัทรภาษิต อัยการผู้ช่วย ณ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดียาเสพติด 8
2. คุณสุภาวดี สิริฤกษ์วิภาศ ทนายความ ที่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี่ จำกัด
3. รท.นรา ถิ่นนัยธร ข้าราชการกรมกำลังพลทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
4. คุณกานต์กมล อุปริกธาติพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ทางกฎหมาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ มธ.

คณะนิติศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  คลิก!!

  • ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม LL.M. IN HOUSE ROAD SHOW @RANGSIT CAMPUS

  • รศ.ดร. สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงานและแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มธ. หลักสูตรภาษาไทย

  • อาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) กล่าวแนะนำหลักสูตร

  • คุณสุภาวดี สิริฤกษ์วิภาศ ทนายความ ที่บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี่ จำกัด มาเล่าประสบการณ์ในการเรียนปริญญาโท ด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มธ. ในฐานะรุ่นพี่

  • รต.ธนา ภัทรภาษิต อัยการผู้ช่วย ที่สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดียาเสพติด 8 มาเล่าประสบการณ์ในการเรียนปริญญาโท ด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มธ. ในฐานะรุ่นพี่ 

  • รท.นรา ถิ่นนัยธร ข้าราชการกรมกำลังพลทหารบก กองบัญชาการกองทัพบกและเป็นนักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มธ. มาเล่าประสบการณ์ในช่วงที่เรียนปริญญาโท ทางกฎหมาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ มธ. ในฐานะรุ่นพี่

  • คุณกานต์กมล อุปริกธาติพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ทางกฎหมาย หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ มธ. มาเล่าประสบการณ์ในการเรียน
  • ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม LL.M. IN HOUSE ROAD SHOW @RANGSIT CAMPUS

Hits: 323