• เข้าสู่ระบบ

    สำหรับผู้สนใจวิชานิติศาสตร์คืออะไร เรียนอย่างไร จบแล้วทำงานอะไร ค้นพบคำตอบนี้ได้ที่งาน LL.B open house 2016

    https://www.youtube.com/watch?v=-_keHO821iI&feature=youtu.be