ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

สมัครออนไลน์

เลื่อนวันส่งผลภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS จากเดิม วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Hits: 9865