• เข้าสู่ระบบ

  รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

  ตามที่บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และมีผู้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้รวบรวมคำถามพร้อมคำตอบ ดังนี้

  • คำถาม พระภิกษุสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่
  • คำตอบ ตามแนวทางปฏิบัติของคณะนิติศาสตร์ ไม่รับพระภิกษุเข้าศึกษา

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม  ผู้สมัครซึ่งจบสามปีครึ่ง หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่สี่ สามารถสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้หรือไม่
  • คำตอบ สามารถสมัครได้ โดยใช้ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม กำหนดคะเเนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำหรือไม่
  • คำตอบ ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสมัคร โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ ณ เวลาสมัคร แต่อย่างไรก็ตาม ในการสำเร็จการศึกษา จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด หรือสามารถลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU 005 และ TU 006 เพื่อทดแทนได้

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ถ้ายื่นใบสมัครก่อนแล้วส่งคะแนนภาษาอังกฤษภายหลังได้หรือไม่
  • คำตอบ ได้  ทั้งนี้ การสอบ TU GET สมัครสอบได้ภายในวันที่ 15 เมษายน และสอบวันที่ 29 เมษายน 2561

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม สมัครสอบ TU GET รอบวันที่ 29 เมษายน 2561 ไว้ จะยื่นผลทันหรือไม่
  • คำตอบ ยื่นทัน  ทั้งนี้ หากคะแนนออกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคะแนนที่ทาง TU GET ส่งให้ สามารถพิมพ์ใบคะแนนจากเว็บไซต์แล้วนำมายื่นแทนได้ โดยวันสุดท้ายที่ยื่นผลได้คือ 7 พฤษภาคม 2561 

  .......................................................................................................................................................................................

  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบเข้าปริญญาโท สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สมัครได้ที่ เว็บไซต์สถาบันภาษา ภายใน 15 เมษายนนี้

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางเฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่ไลน์ @gradtulaw