• เข้าสู่ระบบ

    LL.M. in Business Law (English Program) Open House


    Join us on Tuesday 1 May 2018 from 5-7 pm for an Open House to learn about our LL.M. in Business Law (English Program). Venue: Room 301, Faculty of Law Building, Thammasat University, Rangsit Campus

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) (LL.M. in Business Law (English Program)) ของคณะนิติศาสตร์ ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต