ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย” จัดโดยศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Nfqahu
สามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง FB Live ที่ Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*หากท่านประสงค์ที่จะมาร่วมงาน ขอให้ท่านจัดหาหน้ากากอนามัย และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ