ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มอบพระพุทธนิติธรรมศาสดาแด่ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มอบพระพุทธนิติธรรมศาสดา ให้แด่ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ที่สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Hits: 165